เรียนต่อ โท-เอก จุฬาฯ ปี 2556

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ รับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา          บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 ในหลักสูตรต่างๆ กว่า 300 หลักสูตร โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษามากกว่า 2,000 ทุน พร้อมสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษา

          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3502-5  E-mial : grad@chula.ac.th

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่องภาคสมทบ 2556

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ เสาร์-อาทิตย์ ป.ตรี สาธารณสุขศาสตร์ ปี 2556  2 ปี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   หลักสูตรเทียบโอนภาคพิเศษ  (เสาร์ - อาทิตย์)
หลักสูตรเทียบโอนภาพพิเศษ เสาร์อาเทิตย์
มหาวิทยาลัยเกริก 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม