เปิดรับสมัค ป.บัณฑิต ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 2556


เปิดรับสมัค ป.บัณฑิต ณ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 


เนื่องจากมีผู้ที่สนใจเรียน ป.บัณฑิต ทั้งผู้ที่มีใบอนุญาติปฏิบัติการสอนและบุคคลทั่วไป พากันแห่สมัครขณะนี้คาดว่าตอนนี้ยอดทะลุหนึ่งพันคนแล้วคับ
อ่านเพิ่มเติม  http://edurmu.org/index.php