รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2556
    
      กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 - 5 เมษายน 2556
             และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 2 มกราคม 2556 ถึง 26 เมษายน 2556 
      รายละเอียดอื่นๆ สอบถามได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โทร.02-3547842 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
             หรือฝากคำถามไว้ที่เว็บบอร์ด http://www.rtanc.ac.th/academic/board1/ หรือที่อีเมล์ rtanc@rtanc.ac.th
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครปี 2556
ดูกำหนดการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2556
หมายเหตุ  นักเรียนพยาบาลกองทัพบก  รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น จำนวนที่รับเข้าศึกษา 80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน ) 
                                       
ลงทะเบียนสมัครฯคลิ๊กที่นี่..


ขอบคุณข่าวสารจาก http://www.rtanc.ac.th