ข้อมูลจำนวนการรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 ในรอบแอดมิชชั่นกลาง

สวัสดีครับ ปีนี้ระเบียบการแอดมิชชั่น และรับตรงออกมาค่อนข้างเร็วมากนะครับ ล่าสุด สอท.ได้เผยข้อมูลจำนวนการรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 ในรอบแอดมิชชั่นกลางออกมาแล้วครับ มหาวิทยาลัยไหนรับกี่คน กี่คณะ ไปอัพเดทกันเลยยอดรับนักศึกษาแต่ละคณะ 2556
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 16 คณะ 2,496 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 2,615 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 16 คณะ 1,881 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 1,766 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ 20 คณะ 2,532 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 2,675 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับ 4 คณะ 329 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 724 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ 18 คณะ 3,541 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 3,591 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลัยนครพนม รับ 5 คณะ 580 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 505 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลัยพะเยา รับ 16 คณะ 2,524 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 2,510 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับ 10 คณะ 1,345 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 1,610 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 13 คณะ 1,991 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 2,346 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ 10 คณะ 2,928 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 2,772 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ รับ 27 คณะ 3,297 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 3,608 ที่นั่ง)
- มหาวิทยาลัยมหิดล รับ 18 คณะ 1,217 ที่นั่ง (ปี 2555 รับ 1,326 ที่นั่ง)
ส่วนมหาวิทยาลัยที่ยังไม่แจ้งจำนวนการรับนิสิต-นักศึกษาใหม่ของปี 2556 คือ
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
- มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เห็นยอดรับนิสิต/นักศึกษาใหม่ปี 2556 อย่าเพิ่งจิตตกเพราะคิดว่ารับน้อยไปนะครับ เพราะตัวเลขนี้ยอดยังไม่นิ่ง หากรับตรงของสถาบันนั้นไม่ได้นักศึกษาที่เหมาะสมตามยอดที่กำหนดไว้ + การยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮ้าส์ ก็จะทำให้ที่นั่งว่างถูกนำมาเพิ่มในรอบแอดมิชชั่นกลางนั้นเองครับ เอาล่ะ อยากจองที่นั่งคณะไหน มหาวิทยาลัยอะไร ก็เตรียมนำคะแนน GAT PAT ดีๆ มาสู้กันได้เลยคร้าบบบ