เตรียมสอบ บรรจุ ก.พ. ภาค ก ปี 2556



ข่าวการสอบ บรรจุ ก.พ. ภาค ก ปี 2556




เปิดแล้ว รับสมัครสอบเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ ภาค ก ปี 2556

สนามสอบ ก.พ. ภาค ก ที่ไหนกันบ้าง และรับจำนวนเท่าไร ที่นี้มีคำตอบ


กรอกใบสมัครสอบออนลไน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พค. 2556  หน้ากรอกสมัครออนไลน์