วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ


วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ

   ตำแหน่งที่รับสมัคร
   - พนักงานสูทกรรม จำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดเพศ การศึกษา ม.ต้น
   - พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดเพศ การศึกษา ม.ต้น
   - พนักงานซักรีด จำนวน 1 อัตรา เพศชาย การศึกษา ม.ต้น
   - ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย ปวช.และมีความรู้ในการงานช่างโลหะหรือช่างเชื่อม
   
   คุณสมบัติโดยสังเขป
   - อายุ 18-40 ปีบริบูรณ์ บุคคลพลเรือนไม่รับบุคคลที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ
   - ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วต้องเป็นคนจำพวก 1 สูง 150 ซม.รอบอก 76/96 ขึ้นไป
     สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 75/78
     เพศหญิงต้องสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก.
   รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 ธ.ค. 55 ในวันเวลาราชการ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการกำลังพล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โทร 02 354 7759

   กำหนดการสอบ

   - สอบคัดเลือก 17 ธ.ค. 55 เวลา 0900 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ ชั้น 8

   - สอบสัมภาษณ์ 19 ธ.ค. 55 เวลา 0900 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

   ประกาศผลสอบ  21 ธ.ค. 55 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 แผนกธุรการกำลังพล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า