โรงเรียนนายเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2556

ขอบคุณภาพจาก http://www.rtna.ac.th/
คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
- ชายโสด อายุ 14-17 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 39 - 31 ธ.ค. 42)
- ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้
   อายุ 14 ปี สูง 155 เซนติเมตร น้ำหนัก 40 กิโลกรัม     
   อายุ 15 ปี สูง 157 เซนติเมตร น้ำหนัก 42 กิโลกรัม
   อายุ 16 ปี สูง 159 เซนติเมตร น้ำหนัก 44 กิโลกรัม
   อายุ 17 ปี สูง 161 เซนติเมตร น้ำหนัก 46 กิโลกรัม
การรับสมัคร
- การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 7 ม.ค. 56 - 22 ก.พ. 56 ทางเว็บไซต์ http://www.rtna.ac.th หรือ http://www.navy.mi.th
- การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 9 - 14 มี.ค. 56 ที่โรงเรียนนายเรือ (จังหวัดสมุทรปราการ) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
วันสอบภาควิชาการ 6 เม.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (ถนนบางนา-ตราด กม.8)
- วิทยาศาสตร์ 220 คะแนน               - คณิตศาสตร์ 220 คะแนน
- ภาษาอังกฤษ 160 คะแนน***         - ภาษาไทยและสังคมศึกษา 100 คะแนน
***ผู้ที่จะสอบผ่านภาควิชาการจะต้องทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40***