รับตรงพิเศษ 57 วิศวกรรม พระจอมฯ ลาดประบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาแล้วครับ เป็นรับตรง 57 กรณีพิเศษ (ช้างเผือก) เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร รับตรง 57 
           - รับสมัครทางไปรษณีย์ถึงวันที่ 13 ส.ค.56
           - ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://kmitl.ac.th/engineer/
           - ต้องส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดภายในวันที่ 13 ส.ค.56
           - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17 ก.ย.56
           - สอบสัมภาษณ์ 8 ต.ค.56
           - ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 ต.ค.56


           อ่านระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่