สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะดำเนินการรับสมัครสอบคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา 2556

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะดำเนินการรับสมัครสอบคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัคร ตั้งแต่ 25 กันยายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555

 
คุณสมบัติ 
เป็นที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้น ม.6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
โครงการที่เปิดรับ
1 โครงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
2 โครงการเรียนดี
3 โควตาบุคลากรในสังกัด
4 โควตานักเรียนพิการ
5 โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม
รับสมัคร ตั้งแต่ 25 กันยายน 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555

รายละเอียดทั้งหมด  http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2012-09-20_13-53-43_72qCQFt.pdf

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php