รับตรง 56 ม.ธรรมศาสตร์ (ทุกคณะ - ทั่วประเทศ)


คณะที่เปิดรับ แบ่งการรับออกเป็น 5 กลุ่มคณะดังนี้...

กลุ่มที่ 1 คณะใช้คะแนน GAT PAT 1/56 เป็นองค์ประกอบ
            - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (PAT1 , PAT3)
            - คณะทันตแพทยศาสตร์ (GAT , PAT1 , PAT2)
            - คณะพยาบาลศาสตร์ (GAT , PAT2)


กลุ่มที่ 2 คณะที่ใช้คะแนน 7 วิชาสามัญเป็นองค์ประกอบ
            - คณะสหเวชศาสตร์
              (ใช้ 6 วิชายกเว้นวิชาสังคม และใช้ GAT กับ PAT ประกอบการสอบสัมภาษณ์)


กลุ่มที่ 3 คณะที่จัดสอบเอง และใช้คะแนน GAT PAT 1/56
            - คณะนิติศาสตร์ (GAT)
            - คณะศิลปกรรมศาสตร์ (GAT กับ PAT6)


กลุ่มที่ 4 คณะที่จัดสอบเอง (ใช้ข้อสอบของคณะ)
            - คณะรัฐศาสตร์
            - คณะเศรษฐศาสตร์
            - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
            - คณะวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลยี
            - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง
            - คณะสาธารณสุขศาสตร์
            - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (นานาชาติ)


กลุ่มที่ 5 คณะที่ใช้คะแนน Smart - 1
            - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 มาแล้ว!! ระเบียบการรับตรงปี 56 ม.ธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่


ทุกคณะรับสมัครพร้อมกัน >> 11 กันยายน 2555 - 1 ตุลาคม 2555
อ่านกำหนดการรับสมัครฉบับเต็ม >> คลิกที่นี่

นอกจากนี้ยังมี โครงการรับตรงอื่นๆ ของ ม.ธรรมศาสตร์ อีกมากมาย ดังนี้
            - โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท (รับทุกคณะ กำหนดเกรด 2.50 ขึ้นไป) คลิกที่นี่
            - โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง (รับทุกคณะ กำหนดเกรด 2.50 ขึ้นไป) คลิกที่นี่

            - โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง (จำกัดแค่ 3 โรงเรียนในพื้นที่) คลิกที่นี่
            - โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (รับ 30 คน) คลิกที่นี่
            - โครงการคัดเลือกนักเรียนวิทย์คณิตโอลิมปิกเข้าศึกษาต่อ (สสวท.รับ 24 คน) คลิกที่นี่
            - โครงการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (รับ 275 คน) คลิกที่นี่
            - โครงการรับนักเรียนจิตอาสาประชาธิปไตย (โควตาเด็กกิจกรรม รับ 51 คน) คลิกที่นี่

+++ นอกจากนี้ยังมีรับตรง โครงการอื่นๆ ที่จะทยอยประกาศออกมา รอติดตามข่าวได้ประมาณต้นเดือน ก.ย.ครับ

            ได้รู้กำหนดการรับตรงปี 56 เบื้องต้นแล้ว ว่าที่ลูกแม่โดมทุกคน สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ